Col·legi Verge de les Neus Centre privat concertat per la Generalitat mapa del web
Verge de les Neus
Et trobes a: L'escola > Serveis > Menjador

L’escola ofereix el servei de menjador mitjançant l’empresa de càtering ENDERMAR
normes de funcionament
 • El menjador escolar funcionarà des del dia 15 de setembre de 2008 fins al 23 de juny de 2009.
 • Es consideraran alumnes fixos aquells que facin ús del menjador tots els dies o bé els que es quedin uns determinats dies a la setmana de manera continua. El rebut d’aquests alumnes es cobrarà per domiciliació bancària la primera setmana del mes. Als rebuts retornats se’ls s’hi carregarà les despeses bancàries i caldrà passar a pagar-los per la secretaria del centre.
  En cas d’absència d’un alumne fix (per malaltia, sortida escolar..etc) cal avisar o trucar a l’escola abans de les 9.30h ; d’aquesta manera es descomptarà el preu del dinar en la facturació del mes següent.
 • Els alumnes esporàdics hauran de fer servir el sistema de tiquets diaris, els quals els poden adquirir a la Caixa Catalunya ( oficina Plaça del Rellotge ).
 • En cas d’al·lèrgies a determinats aliments,o règims continuats per motius de salut,cal portar un certificat mèdic que ho acrediti i entregar-lo a la secretaria del Centre. Si per algun problema puntual, algun dia convé fer dieta, també caldrà avisar a la secretaria. Per norma, no es podrà variar el menú d’un nen.
 • Si algun alumne de menjador ha de sortir de l’escola entre les 13’00h. i les 15’00h. haurà de portar una autorització dels pares i lliurar-la a les 9h a la secretaria.
 • Els nens que hagin de prendre algun medicament a l’hora de menjador hauran de portar la recepta del metge. Ha de portar anotat molt clar la dosis i l’hora en que s’ha d’administrar.
 • Quan un nen es faci un mal que necessiti de cura mèdica, s’intentarà localitzar els pares o tutors per tal que estiguin assabentats i es portarà a la Mútua de l’escola. Si es tracta d’una urgència,també s’avisarà els pares i s’actuarà de la manera més diligent.
 • La convivència dins l’escola obliga a mantenir un tracte respectuós vers totes les persones que s’hi troben. Estan totalment prohibides les agressions físiques i/o verbals. L’ incompliment de les normes establertes durant l’horari del menjador suposarà l’amonestació de l’alumne a través d’una falta i, en cas de que la seva conducta no millori ,pot suposar-li la pèrdua del dret a fer ús del menjador.
 • Els alumnes de P-3 i P-4 hauran de comprar a secretaria un matalàs per fer la migdiada. L’haureu de marcar amb nom i cognom.
 • Els alumnes de P-3 hauran de portar una muda de recanvi dins d’una bossa de roba, tot marcat amb el nom i cognoms.
 • L’ús del raspall de dents serà obligatori pels nens a partir de 1er. de Primària.
objectius a treballar
 • Saber utilitzar correctament els coberts i el tovalló.
 • Seure i tenir una postura correcta a la taula.
 • Mastegar bé els aliments i fer-ho amb la boca tancada.
 • Recollir els seus estris i deixar la taula neta.
 • Parlar amb un to de veu moderada.
 • Acostumar-se a menjar els diferents aliments necessaris per una bona salut.
 • Distingir i prendre amb ordre els aliments corresponents al primer plat,segon plat i postres.
 • Afavorir les actituds de tolerància i solidaritat envers els companys i els adults.
 • Aprendre a acceptar els companys i les normes de joc.
 • Aprendre a jugar respectant les normes i les instal·lacions.
 • Gaudir del descans necessari abans de reprendre l’horari de tarda ( P-3 i P-4 ).
mnu_lat_01
Verge de les Neus
Pixel
© 2008 COL·LEGI VERGE DE LES NEUS - Rambla del Fondo, 50 - 08922 Santa Coloma de Gramenet - Tel. 93 392 36 51 - Fax 93 468 40 12 - colverne@cvneus.cat